For meg er det viktig å vite om artikkelen jeg leser er Innholdsmarkedsføring eller redaksjonelt stoff, av et par grunner. Den første grunnen er at jeg mener saken blir skrevet på en helt annen måte og ikke objektivt om den er innholdsmarkedsføring. Saken vil selge heller enn å informere meg om et tema eller en hendelse. Det kan virke mer som en annonse eller en reklame, heller enn en nyhetssak. Redaksjonelt stoff er det stikk motsatte og budskapet har som mål å informere meg og ikke selge noe.